آرشیو » فرمانداری

فرماندار کاشمر به وعده خود عمل کرد
8 ماه قبل

فرماندار کاشمر به وعده خود عمل کرد

فرماندار کاشمر که در هفته دولت وعده برکناری مدیران ضعیف کاشمر را داده بود، وعده خود را در کمتر از یکماه عملی کرد.

چیزی یافت نشد !