برچسب » استانداری

سرپرست فرمانداری شهرستان کوهسرخ معرفی شد
7 ماه قبل

سرپرست فرمانداری شهرستان کوهسرخ معرفی شد

بعد از گذشت دوماه سرپرست فرمانداری کوهسرخ منصوب شد.

فرماندار کاشمر به وعده خود عمل کرد
8 ماه قبل

فرماندار کاشمر به وعده خود عمل کرد

فرماندار کاشمر که در هفته دولت وعده برکناری مدیران ضعیف کاشمر را داده بود، وعده خود را در کمتر از یکماه عملی کرد.