برچسب » زابل

نوجوان کاشمری فرشته نجات چهار انسان شد
10 ماه قبل

نوجوان کاشمری فرشته نجات چهار انسان شد

اهدای اعضای نوجوان مرگ مغزی کاشمری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.