برچسب » زبان

لهجه تهرانی، تهدیدی برای گویش‌های محلی؟
1 سال قبل

لهجه تهرانی، تهدیدی برای گویش‌های محلی؟

در همه کشورها، یکی از گویش‏‌های زنده و رایج به دلایل سیاسی، تجاری، تاریخی، جغرافیایی و... به عنوان زبان رسمی برگزیده و به کار می‏‌رود که در کشور ما فارسی دری در این مقام قرار دارد