برچسب » سینما کاشمر

تنها سینما منطقه ترشیز بازگشایی شد
8 ماه قبل

تنها سینما منطقه ترشیز بازگشایی شد

با حضور مسئولین شهرستان کاشمر سینما ایران کاشمر که تنها سینمای فعال در شهرستان های کاشمر،خلیل آباد، کوهسرخ و بردسکن میباشد پس از بازسازی و تعمیرات با طراحی جدید مجددا بازگشایی شد.

سینما کاشمر به زودی بازگشایی میشود
10 ماه قبل
شهردارکاشمر خبرداد

سینما کاشمر به زودی بازگشایی میشود

شهردار کاشمردرگفتگوبا کاشمرسیتی از پیشرفت قابل توجهعملیات بازسازی سینما کاشمر خبردادوابراز امیدواری کرددر ماه آینده شاهد بازگشایی مجدد این سینما باشیم.