برچسب » شهرداری

تنها سینما منطقه ترشیز بازگشایی شد
8 ماه قبل

تنها سینما منطقه ترشیز بازگشایی شد

با حضور مسئولین شهرستان کاشمر سینما ایران کاشمر که تنها سینمای فعال در شهرستان های کاشمر،خلیل آباد، کوهسرخ و بردسکن میباشد پس از بازسازی و تعمیرات با طراحی جدید مجددا بازگشایی شد.

عملیات آسفالت بلوار جانبازان کاشمر به زودی آغاز میشود
11 ماه قبل

عملیات آسفالت بلوار جانبازان کاشمر به زودی آغاز میشود

پس از رایزنی های مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر با وزارت راه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور 320 تن قیر رایگان برای اجرای آسفالت بلوار جانبازان به ارزش تقریبی 60 میلیارد ریال وارد مخازن قیر شهرداری کاشمر شد و عملیات اجرایی آسفالت این بلوار به زودی آغاز میشود.