برچسب » فرماندار

اسکان حدود ۲۰ هزار نفر مسافر در اماکن اقامتی کاشمر
1 سال قبل

اسکان حدود ۲۰ هزار نفر مسافر در اماکن اقامتی کاشمر

فرماندار کاشمر گفت: از ۲۳ اسفند تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر مسافر در مراکز اقامتی شهرستان کاشمر اسکان داده شدند.