برچسب » فرودگاه گناباد

فرودگاه کاشمر مجوز توسعه دارد/ با کمی حمایت میشود از این فرودگاه برای اهداف مسافری و باربری استفاده کرد
9 ماه قبل

فرودگاه کاشمر مجوز توسعه دارد/ با کمی حمایت میشود از این فرودگاه برای اهداف مسافری و باربری استفاده کرد

مدیر فرودگاه خصوصی کاشمر گفت: درحالی که مجوز احداث فرودگاه جدید در کشور صادر نمیشود این فرودگاه از سال 97 مجوز توسعه از وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری دارداما در سایه بی توجهی وعدم حمایت از طرف مسئولین این مجموعه غیرفعال شده است.