برچسب » نهضت مسکن

بیانیه ادارات کاشمر در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن کاشمر
10 ماه قبل

بیانیه ادارات کاشمر در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن کاشمر

ادارات آبفا، امور منابع آب، منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و راه شهرسازی کاشمر در بیانیه ای مشترک جهت تنویر افکار عمومی پس از مباحث رخ داده در فضای مجازی و... توضیحات کامل در رابطه با ابعاد این پروژه را عنوان کردند.