برچسب » همایش

فرودگاه کاشمر برای فرود هواپیماهای نیمه سنگین و سنگین مجوز دارد
12 ماه قبل
بازرس ایمنی سازمان هواپیمایی کشور:

فرودگاه کاشمر برای فرود هواپیماهای نیمه سنگین و سنگین مجوز دارد

مسئول وسایل پرنده فوق سبک با اشاره به وجود ۲۵۰ فروند هواپیمای شخصی در کشور گفت: زمینه سازی هواپیماهای ۲ تا ۱۹ نفره به صورت تاکسی هوایی در کشور در حال انجام است. به طوری که قوانین و مقررات آن نوشته شده و فرودگاه ها نیز در حال تجهیز شدن هستند.

فرودگاه کاشمر میزبان اولین همایش هوانوردی کشور
12 ماه قبل

فرودگاه کاشمر میزبان اولین همایش هوانوردی کشور

فرودگاه کاشمر میزبان ۱۳ فروند هواپیما با خلبانی بانوان و آقایان در اولین همایش هوانوردی کشور