برچسب » هنر

سینما کاشمر به زودی بازگشایی میشود
10 ماه قبل
شهردارکاشمر خبرداد

سینما کاشمر به زودی بازگشایی میشود

شهردار کاشمردرگفتگوبا کاشمرسیتی از پیشرفت قابل توجهعملیات بازسازی سینما کاشمر خبردادوابراز امیدواری کرددر ماه آینده شاهد بازگشایی مجدد این سینما باشیم.