برچسب » واحد مسکونی

ساخت و مرمت ۱۰۲ واحد مسکونی برای محرومان خلیل آبادی
1 سال قبل
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خلیل‌آباد:

ساخت و مرمت ۱۰۲ واحد مسکونی برای محرومان خلیل آبادی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خلیل‌آباد از ساخت و مرمت ۱۰۲ واحد مسکونی به همت بسیج سازندگی و گروه های جهادی و خیرین منطقه در سال گذشته برای محرومان این شهرستان خبر داد.