برچسب » کمک به مدرسه

کمک به مدرسه اجباری نیست
8 ماه قبل

کمک به مدرسه اجباری نیست

رئیس آموزش پرورش کاشمر در رابطه با کمک مالی به مدارس دولتی گفت: کمک به مدرسه اجباری نیست.